PODZIĘKOWANIE

Siostry z Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci w Piszkowicach wraz ze swoimi małymi
pacjentami oraz całym personelem składają serdeczne wyrazy podziękowania wszystkim
darczyńcom za zaangażowanie i pomoc w walce z zagrożeniem wywołanym koronawirusem.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za całe okazane dobro, wrażliwość serca i udzielone wsparcie.

Za okazaną pomoc pragniemy odwdzięczyć się modlitwą,
którą ofiarujemy codziennie za naszych dobroczyńców.

Eugenia Jakubowicz
Dyrektor Zakładu Leczniczo–Opiekuńczego
dla Dzieci w Piszkowicach

 

Dziękujemy Fundacji Grupy PERN za udzieloną pomoc rzeczową w formie
środków ochrony indywidualnej oraz płynów do dezynfekcji powierzchni.

To dzięki Waszej szlachetnej postawie i zaangażowaniu możemy pracować
z poczuciem bezpieczeństwa oraz wiarą i nadzieją na lepsze jutro.

Państwa postawa stanowi przykład troski o innych oraz podkreśla
najwyższe wartości takie jak godność człowieka i chęć niesienia pomocy.

 

 

Dziękujemy Grupie Wolontariuszy “Maseczki dla warszawskich Medyków”
za zaangażowanie w charytatywną produkcję oraz przekazanie
w darze drogocennych maseczek, przyłbic i czepków ochronnych.

Dzięki Wam możemy bezpiecznie realizować bieżące zadania,
a uśmiech znów gości na twarzach wszystkich naszych dzieciaków.

Dziękujemy za okazaną dobroć serca, którą tak hojnie podzieliliście się z Nami.

 

 

Serdecznie dziękujemy całemu Zarządowi firmy Mondi oraz wszystkim jej pracownikom
z oddziału w Bystrzycy Kłodzkiej za pomoc dla naszych Dzieci i Zakładu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaangażowanie, dobrą wolę
i ogromne serce okazane dla naszej jednostki.

Dziękujemy w imieniu dzieci i personelu, że jesteście z Nami.

 

 

Dziękujemy Zarządowi firmy Matplast sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie,
działającemu przez Panią Karolinę Majeran, za pomoc dla naszych Dzieci i Zakładu.

Przekazane maseczki stanowią bezcenną pomoc w walce z zagrożeniem koronawirusem.

 

 

Dziękujemy serdecznie Fundacji Owoc Głogu oraz wszystkim osobom zaangażowanym
w projekt szycia maseczek i dostarczania środków na potrzeby walki z koronawirusem.

Dzięki Waszej pomocy możemy czuć się bezpieczniej i w przepięknych maseczkach aktywnie
zmagać się z aktualnymi zagrożeniami. Jesteśmy coraz mocniejsi dzięki Waszym staraniom!

W imieniu Naszych dzieciaków pragniemy również złożyć ogromne wyrazy
podziękowania za słodkie upominki, które wniosły wiele radości w ostatnich dniach.

 

 

Dziękujemy za przekazaną pod koniec kwietnia pomocy rzeczową w formie
środków dezynfekcyjnych i myjących do zastosowań profesjonalnych w medycynie.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za stałe wspieranie naszych działań na rzecz
zapewnienia rzeczywistego bezpieczeństwa Dzieciom oraz personelowi Zakładu.

 

 

Moc wyrazów podziękowania kierujemy do wszystkich osób przekazujących,
w odpowiedzi na Nasz apel o pomoc, darowizny w postaci środków finansowych.

Dzięki Waszej dobrej woli będziemy mogli przetrwać ten niezwykle trudny
czas pandemii oraz utrzymać niezakłócone udzielanie świadczeń zdrowotnych.

“Jedynie prawdziwy człowiek, zauważy potrzeby drugiego człowieka.

Jedynie człowiek wielkiego serca, wyciągnie doń pomocną dłoń.”

Jan Paweł II