Informujemy, że w naszym serwisie internetowym pod adresem https://www.zlopiszkowice.pl stosowane są pliki „cookies”. Jako użytkownik serwisu możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce. Wyłączenie wykorzystywania plików typu cookies przez Twoją przeglądarkę internetową może oznaczać, że niektóre elementy witryny nie będą funkcjonować prawidłowo lub będą niedostępne. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików typy cookies przez Naszą stronę internetową znajdziesz w Polityce prywatności.

  1. Administrator serwisu internetowego
    Administratorem serwisu internetowego https://www.zlopiszkowice.pl jest Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53, 57-300 Kłodzko, NIP: 8831105591, REGON: 02236050800097 będący organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292980.
  2. Gromadzenie innych danych
    Serwis internetowy przechowuje także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików “cookies”. Dane te zawierają przede wszystkim informacje o adresie IP, czasie nadejścia zapytania do naszego serwisu, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.
  3. Wykorzystywanie danych
    Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Przejdź do strony głównej – kliknij obrazek