O nas

Zakład przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 15 lat wymagających rehabilitacji leczniczej lub świadczeń opiekuńczo – leczniczych.

Zakład udziela wychowankom całodobowego utrzymania i świadczeń zdrowotnych polegających w szczególności na:

– rehabilitacji leczniczej,
– pielęgnacji chorych,
– pielęgnacji i opiece nad niepełnosprawnymi,
– działaniach profilaktycznych,
– badaniach i poradach lekarskich.

Przy zakładzie funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, do którego uczęszczają dzieci od lat trzech na zajęcia rewalidacyjne.

Zakład jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.