W 1947 roku pierwszymi pensjonariuszami naszej placówki była grupa ludzi w podeszłym wieku przydzielona Siostrom przez Opiekę Społeczną. Przebywali tutaj niespełna dwa lata do 1949 roku gdy ponownie ich przeniesiono. Od tego czasu dom świecił‚ pustkami. Wówczas Siostry rozpoczęły starania w Wydziale Zdrowia o zezwolenie na przekształcenie placówki w Dom Dziecka. Wydział Zdrowia wyraził zgodę i pozytywnie zaopiniował propozycję Sióstr. Rozpoczęły się przygotowania i niezbędne remonty pomieszczeń mające na celu przygotowanie domu na przyjęcie dzieci.

We wrześniu 1950 roku przywieziono tu pierwszą grupą dzieci. Były to dzieci niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie w wieku od kilku miesięcy do 7 lat. Po dzień dzisiejszy sprawujemy opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Po dzień dzisiejszy sprawujemy opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi z całej Polski.