PODZIĘKOWANIE

Siostry z Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci w Piszkowicach wraz ze swoimi małymi podopiecznymi składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za pamięć i dary na rzecz naszych niepełnosprawnych dzieci.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za całe okazane dobro, wrażliwość serca, zaufanie i pamięć.

Za okazaną pomoc pragniemy odwdzięczyć się modlitwą, którą ofiarujemy codziennie za naszych dobroczyńców.

           Eugenia Jakubowicz – Dyrektor Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci w Piszkowicach

 

Dziękujemy firmie TARCZYŃSKI S.A. – Panu Prezesowi Jackowi Tarczyńskiemu za pomoc dla naszych Dzieci i Zakładu.

 

Dziękujemy fundacji HASCO – LEK za wsparcie i przekazywane dary dla naszych Dzieci.

 

 

Dziękujemy firmie ROSSMANN za wsparcie rzeczowe poprzez akcję „Pomagamy jak umiemy”.