Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością

“Jan Paweł II”

bp-plc-logo

Serdecznie dziękujemy BP Europa SE za udzielone wsparcie nw formie przekazania darowizny w wysokości 90.000 zł‚ na budowę szybu i montaż dźwigu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci w Piszkowicach.

Dziękujemy za wsparcie oraz chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym!

*****