Szkoła

Wszechstronny rozwój naszych dzieci, doskonale dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, stworzone warunki miłej i przyjaznej atmosfery, zapewnia Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, który mieści się przy Zakładzie.