Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem za rok 2019 z działalności Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla Dzieci w Piszkowicach jako Organizacji Pozytku Publicznego.


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Bilans


Rachunek zysków i strat


Informacja dodatkowa


Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostało opublikowane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności pod numerem KRS 0000292980.


Link do bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego NIW:


Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego


Dziękujemy z całego serca wszystkim osobom zaangażowanym i wspierającym nasze działania jako OPP przez cały ubiegły rok!Zapewniamy o nieustannej opiece modlitewnej!
Za całe dobro serdeczne Bóg zapłać!


s. Justyna Wojcieszak – dyrektor ZLO Piszkowice